- over deze site > Colofon
Notificatie document Naar startpagina
----------

Colofon

Voorlichting en Richtlijnen is een kopie van de website www.oncoline.nl. Oncoline is in opdracht van de Vereniging van Integrale Kankercentra (VIKC) ontwikkeld door Ecommany te Oosterhout. Aan de NVOG is het gebruikersrecht verleend voor technologie en database.

 

Heeft u vragen of opmerkingen over Voorlichting en Richtlijnen, dan kunt u contact opnemen met het Bureau van de NVOG (e-mail: info@nvog.nl).