- over deze site > Wat is Voorlichting en Richtlijnen?
Notificatie document Naar startpagina
----------

Wat is Voorlichting en Richtlijnen?

Voorlichting en Richtlijnen is een speciaal voor richtlijnen ontworpen web-applicatie waarmee deze documenten kunnen worden beheerd, opgeslagen en geraadpleegd.

Richtlijnen

NVOG-richtlijnen beschrijven een minimum van zorg te verlenen door een gynaecoloog in gemiddelde omstandigheden. Zij hebben een adviserend karakter. Een gynaecoloog kan geargumenteerd afwijken van een richtlijn wanneer concrete omstandigheden dat noodzakelijk maken. Dat kan onder meer het geval zijn wanneer een gynaecoloog tegemoet moet komen aan de objectieve noden en/of subjectieve behoeften van een individuele patiënt. Beleid op instellingsniveau kan er incidenteel toe leiden dat (volledige) lokale toepassing van een richtlijn niet mogelijk is. De geldigheid van een richtlijn eindigt uiterlijk vijf jaar na dagtekening.

 

Klik op de link voor: 


Gebruik Voorlichting en Richtlijnen

Voorlichting en Richtlijnen leidt u via een eenvoudige zoekstructuur direct naar dat onderdeel van de richtlijn waarover u informatie wilt hebben. U klikt vervolgens het hoofdstuk aan waarin u geïnteresseerd bent en krijgt die tekst op uw scherm gepresenteerd. U hoeft dus niet het gehele document te doorzoeken.


Iedere richtlijn kunt u uitprinten (met of zonder bijlagen; in een PDA- of PDF-format), opslaan of via e-mail naar uw computer zenden.